ویدئوی مبارزات UFC290

مبارزه الکساندر ولکانوفسکی و یایر رودریگز دائمی

مبارزه دن هوکر و جالین ترنز موقت

مبارزه بو نیکال و وال وودبرن موقت

مبارزه دریکوس دوپلسیس و رابرت ویتیکر-موقت

توجه داشته باشید مبارزات “موقت” پس از چند روز از دسترس خارج خواهند شد/ تمامی مبارزات توسط تیم فوروارییرز ضبط شده اند.