دسترسی سریع به دسته بندی کلی وبسایت فوروارییرز، انتخاب کن ، استفاده کن! برای مشاهده دسته بندی کلی مطالب سایت

uww

رنکینگ 86 کیلوگرم

کشتی آزاد-freestyle

uww

رنکینگ 125 کیلوگرم

کشتی آزاد-freestyle

uww

رنکینگ 77 کیلوگرم

کشتی فرنگی-greco roman

uww

رنکینگ 67 کیلورگرم

کشتی فرنگی-greco roman

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی