بررسی رویداد یو اف سی 270: UFC 270: Ngannou vs. Gane

بررسی رویداد یو اف سی 270, مقایسه فایتر های 4مبارزه اصلی , مبارزات اصلی رویداد یو اف سی 270 در یک نگاه-زمان برگزاری یو اف سی 270: 3 بهمن ماه 1400-ساعت 6:30 صبح به وقت ایران

یو اف سی 270

سیریل گان

10-0-0

F-FLAG
A

main event

مبارزه اصلی

سنگین وزن

(heavyweight)

فرانسیس انگانو

16-3-0

| نوشته
A
af
193cm
 

112kg

81″

Orthodox

5.37

60.00%

0.71

20.83%

0.28

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

193cm
 

116kg

83″

Orthodox

2.54

46.02%

0.23

33.33%

0.41

af

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

دیویسون فیگردو

20-2-1

bz-flag

 co main event

قبل مبارزه اصلی

 دسته فلای ویت

(Flyweight)

براندون مورنو

19-5-2

mx-flag
A
af
165cm 
 

56kg

68″

Orthodox

3.24

61.19%

1.54

52.00%

2.13

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

170cm
 

56kg

70″

Orthodox

3.84

48.46%

2.05

47.73%

0.78

af

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

آندره فیالو

14-3-0

pt-flag

UFC270

 دسته ولترویت

(Welterweight)

مایکل پریرا

26-11-0

bz-flag
af
183cm
 

77kg

74″

Orthodox

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

185cm
 

77kg

73″

Orthodox

4.22

58.91%

2.01

62.50%

0.80

af

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

سعید نورماگومدوف

14-2-0

ru-flag

UFC270

 دسته بنتام ویت

(bantamweight)

کودی استمن

19-4-1

ami
af
173cm
 

61kg

70″

Orthodox

4.65

51.83%

0.45

7.69%

0.00

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

168cm
 

61kg

64″

Orthodox

4.03

55.28%

2.80

44.44%

0.00

af

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

6:30 به وقت ایران مبارزات اصلی رویداد شروع خواهند شد .

پس از برگزاری رویداد مبارزات در وبسایت فوروارییرز قرار خواهند گرفت و شما میتوانید به صورت آنلاین ، رایگان و با مصرف اینترنت نیم بها مسابقات را تماشا کنید.

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی