بررسی رویداد یو اف سی 263

مبارزه بعدی یو اف سی: UFC 263-Adesanya vs. Vettori 2

بررسی رویداد یو اف سی 263, مقایسه فایتر های 4مبارزه اصلی , مبارزات اصلی رویداد یو اف سی 263 در یک نگاه-زمان برگزاری یو اف سی 263: 23 فروردین ماه 1400-ساعت 6:30 به وقت ایران

یو اف سی 263

ماروین وتوری

17-4-1

it-f

main event

مبارزه اصلی

 دسته میان وزن

(Middleweight)

| نوشته
183cm
 

84kg

74″

Southpaw

4.14

53.75%

2.22

53.66%

0.81

قد

وزن

طول

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

193cm
 

84kg

80″

Switch

3.95

52.30%

0.00

0.0%

0.28

یو اف سی 263

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

براندون مورنو

17-4-1

m-f

 co main event

قبل مبارزه اصلی

 دسته مگس وزن

(Flyweight)

دیویسون فیگردو

20-1-1

b-f
A
| نوشته
170cm
 

56.6kg

70″

Orthodox

3.41

47.23%

2.01

45.24%

0.64

قد

وزن

طول

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

165cm
 

56.6kg

68″

Orthodox

3.38

60.49%

1.57

50.00%

2.38

| نوشته

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

یو اف سی 263

 دسته ولترویت

(Welterweight)

لئون ادواردز

18-3-0

e-f
| نوشته
183cm
 

77kg

76″

Southpaw

4.62

56.48%

1.19

30.59%

1.42

قد

وزن

طول

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

188cm
 

77kg

74″

Southpaw

2.56

56.58%

1.35

30.91%

0.40

| نوشته

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

بلال محمّد

18-3-0

ps

یو اف سی 263

 دسته ولترویت

(Welterweight)

دمیان مایا

28-10-0

b-f
a-f
180cm
 

77kg

72″

Orthodox

4.75

50.00%

1.97

28.21%

0.18

قد

وزن

طول

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

185cm
 

77kg

72″

Southpaw

1.82

61.15%

2.55

26.48%

1.03

| نوشته

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی