نتایج UFC on ESPN29 | یو اف سی فایت نایت

رویداد UFC on ESPN29 در تاریخ 31 مرداد ماه 1400 و ساعت 6:30 صبح به وقت ایران و به میزبانی سالن UFC Apex Arena در ایالت نوادای امریکا برگزار شد.UFConESPN

مقایسه کلوین گاستلوم و جارد کانونیر

کلوین گاستلوم

17-8-0

usa
A

مبارزه اصلی

(main event)

رای داوران/Dec

R5,5:00

usa
A

جارد کانونیر

13-5-0

main event-رویداد اصلی,دسته میان وزن(middleweight) ،جارد کانونیر پس از 5 راند مبارزه با کلوین گاستلوم براساس رای متحد داوران (Dec) پیروز شد

کلوین گاستلوم

89/246

89/246

0/8

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

جارد کانونیر

91/218

81/207

0/0

0

1

کِلی گویدا

36-18-0

usa
A

قبل از مبارزه اصلی

(Co main event)

رای داوران/Dec

R3,5:00

DK FLAG
A

مارک مدسن

11-0-0

Co main event-قبل از مبارزه اصلی,دسته سبک وزن (lightweight)، مارک مدسن توانست پس از 3 راند مبارزه با کِلی گویدا بر اساس رای متحده داوران (Dec) پیروز شود.

کِلی گویدا

72/212

72/212

0/0

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

مارک مدسن

101/198

98/192

0/1

0

0

تروین جونز

13-7-0

america flag
a

بنتام ویت

(Bantamweight)

سابمیشن/Sub

R3,4:39

usa
a

سایدیوکوب کاخرامونف

9-2-0

UFConESPN29-دسته بنتام ویت (Bantamweight) ، سایدیوکوب کاخرامونف توانست در دقیقه 4:39 راند سوم  با استفاده از سابمیشن تروین جونز را شکست دهد.

تروین جونز

70/112

12/31

1/8

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

س.کاخرامونف

123/163

36/65

2/7

4

0

آستین هابارد

13-6-0

usa
a

دسته سبک وزن

(Lightweight)

رای داوران/ Dec

R3,5:00

usa
| نوشته

وینک پیچل

14-2-0

UFConESPN29-دسته سبک وزن (lightweight)، وینک پیچل توانست پس از 3 راند مبارزه با آستین هابارد بر اساس رای متحده داوران (Dec) پیروز شود.

آستین هابارد

66/171

56/152

4/7

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

وینک پیچل

96/187

71/160

0/4

0

0

براندون رویوال

12-6-0

america flag
| نوشته

فلای ویت

(Flyweight)

سابمیشن/Sub

R2,1:46

bz
A

الکساندر پانتوجا

24-5-0

UFConESPN29- دسته فلای ویت (Flyweight) ، الکساندر پانتوجا توانست در دقیقه 1:46 راند دوم  با استفاده از سابمیشن براندون رویوال را شکست دهد.

براندون رویوال

27/79

17/61

1/1

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

الکساندر پانتوجا

23/41

22/40

3/6

2

0

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی