نتایج یو اف سی 263

این رویداد در تاریخ 23خرداد ماه 1400 و ساعت 6:30 به وقت ایران به میزبانی Gila River arena در ایالات متحده برگزار شد.UFC263

یو اف سی 263

ماروین وتوری

17-5-1

it-f
| نوشته

مبارزه اصلی

(main event)

رای داوران/Dec

R5,5:00

f-t
i-a

main event-رویداد اصلی,دسته میان وزن(middleweight) ،اسرائیل آدسانیا پس از 5 راند مبارزه با ماروین وتوری براساس رای متحد داوران (Dec) پیروز شد و کمربند قهرمانی اش را حفظ کرد

ماروین وتوری

91/211

58/176

4/14

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

اسرائیل آدسانیا

122/208

96/181

0/0

0

0

دیویسون فیگردو

20-2-1

b-f
A

قبل از مبارزه اصلی

(Co main event)

سابمیشن/Sub

R3,2:26

m-f
a

براندون مورنو

19-5-2

Co main event-قبل از مبارزه اصلی,دسته flyweight، دیویسون فیگردو در دقیقه 2:26 راند سوم با سابمیشن (Submission) براندون مورنو تسلیم شد و کمربند قهرمانی اش را به این مبارز مکزیکی واگذار کرد

دیویسون فیگردو

33/45

24/36

1/1

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

براندون مورنو

71/109

47/85

2/2

2

1

america flag
a

دسته ولترویت

(Welterweight)

رای داوران/Dec

R5,5:00

e-f
| نوشته

لئون ادواردز

19-3-0

UFC263-دسته ولترویت (Welterweight) ، لئون ادواردز توانست پس از 5راند مبارزه با نیت دیاز براساس رای متحد داروان(Dec) پیروز شود

نیت دیاز

130/223

76/162

0/0

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

لئون ادواردز

83/139

77/132

4/5

0

0

دمیان مایا

28-11-0

b-f
a

دسته ولترویت

(Welterweight)

رای داوران/ Dec

R3,5:00

ps
a

بلال محمد

19-3-0

UFC263-دسته ولترویت (Welterweight)، بلال محمد توانست پس از 3راند مبارزه در مقابل دمیان مایا برزیلی بر اساس رای متحد داوران (Dec) پیروز شود

دمیان مایا

23/55

21/53

1/21

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

بلال محمد

92/177

45/127

0/0

0

0

جاماهال هیل

8-1-0

america flag
a

 نیمه سنگین وزن

(lightheavyweight)

ناک اوت/TKO

R1,1:59

sct-f
a

پل کریگ

15-4-1

UFC263-دسته نیمه سنگین وزن (light heavyweight)، پل کریگ در دقیقه 1:59 راند اول جاماهال هیل را ناک اوت کرد و پیروز مسابقه شد

جاماهال هیل

3/10

1/8

0/0

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

در خاک

سابمیشن

ناک دان

پل کریگ

43/47

23/25

0/1

3

0

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی