رنکینگ UFC-رنکینگ پاوند فور پاوند UFC

رنکینگ کلیِ مردان سازمان یو اف سی,Pound for Pound- بروز شد در:18 آبان ماه 1400

2.

A

الکساندر ولکانوفسکی

4.

| نوشته

فرانسیس انگانو

8.

A

چارلز اولیویرا

9.

A

استیپه میوچیچ

10.

| نوشته

براندون مورنو

11.

A

پتر یان

12.

A

گلاور تکشیرا

14.

a

یان بلاهوویچ

15.

a

سیریل گان

ارسال به دیگران:

دسته بندی کلی