بررسی رویداد UFC296 : Edwards vs. Covington

بررسی رویداد UFC296, مقایسه فایتر های مبارزات اصلی , مبارزات اصلی رویداد یو اف سی 296 در یک نگاه-زمان شروع 5 مبارزه اصلی این رویداد: 26 آذر ماه 1402-ساعت 06:30 به وقت ایران ، این رویداد به میزبانی سالنT-Mobile در لاس وگاس ،نوادا، ایالات متحده امریکا برگزار میشود.

بررسی رویداد UFC296

کولبی کاوینگتون

17-3-0

USA
A

Title fight

مبارزه اصلی

دسته ولترویت

(welterweight)

لیون ادواردز

21-3-0

en
A
a
180cm
 

77kg

35

72″

Orthodox

4.10

51.78%

4.05

45.89%

0.18

قد

وزن

سن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

188cm
 

77kg

32

74″

Southpaw

2.80

59.59%

1.29

33.33%

0.34

a

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

برندون رویوال

15-6-0

USA

Title fight

قبل از مبارزه اصلی

دسته فلای ویت

(flyweight)

الکساندر پانتوجا

26-5-0

bz-flag
A
a
175cm 
 

56.6kg

31

68″

Southpaw

3.45

46.22%

0.66

100.00%

2.32

قد

وزن

سن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

165cm
 

56.6kg

33

67.5″

Orthodox

4.41

52.29%

1.75

44.74%

1.03

a

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

استفن تامپسون

17-6-1

USA

ufc 296

دسته ولترویت

(welterweight)

شوکت رحمانوف

17-0-0

kz
a
183cm
 

77kg

40

75″

Orthodox

4.20

49.49%

0.27

41.69%

0.00

قد

وزن

سن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

185cm
 

77kg

29

77″

Orthodox

4.45

68.41%

1.49

33.33%

1.49

a

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

پدی پیمبلیت

20-3-0

en

ufc 296

 دسته سبُک وزن

(lightweight)

تونی فرگوسن

26-9-0

USA
a
178cm
 

70kg

28

73″

Orthodox

4.19

53.27%

0.97

25.00%

2.42

قد

وزن

سن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

180cm
 

70kg

39

76.5″

Orthodox

4.98

47.96%

0.42

35.00%

0.95

a

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

برایش میچل

16-2-0

USA

ufc 296

فوق سبُک وزن

(featherweight)

جاش امت

18-4-0

USA
a
178cm
 

66kg

29

70″

Southpaw

2.34

71.21%

3.51

41.38%

1.61

قد

وزن

سن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

168cm
 

66kg

38

70″

Orthodox

4.07

37.82%

0.92

37.93%

0.08

a

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

#بررسی رویداد UFC 296  #بررسی رویداد ufc fight nigh مبارزات اصلی #جدیدترین مسابقات یو اف سی #بررسی رویداد ufc296

یکشنبه 26 آذر ماه 1402

6:30 صبح به وقت ایران 5 مبارزه اصلی شروع خواهد شد.

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی