بررسی رویداد یو اف سی 269: UFC 269: Oliveira vs. Poirier

بررسی رویداد یو اف سی 269, مقایسه فایتر های 4مبارزه اصلی , مبارزات اصلی رویداد یو اف سی 269 در یک نگاه-زمان برگزاری یو اف سی 269: 21 آذر ماه 1400-ساعت 6:30 صبح به وقت ایران

بررسی رویداد یو اف سی 269

داستین پوریر

28-6-0

usa

main event

مبارزه اصلی

سبک وزن

(lightweight)

چارلز اولیویرا

31-8-0

bz-flag
A
A
175cm
 

70kg

72″

Southpaw

5.62

54.45%

1.50

36.84%

1.23

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

178cm
 

70kg

74″

Orthodox

3.26

61.58%

2.64

44.74%

2.72

A

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

جولیانا پنا

11-4-0

ami

 co main event

قبل مبارزه اصلی

 دسته بنتام ویت

(W bantamweight)

آماندا نونز

21-4-0

bz-flag
A
A
167cm 
 

61kg

69″

Orthodox

2.80

67.82%

2.49

53.57%

0.83

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

173cm
 

61kg

69″

Orthodox

4.50

57.18%

2.50

53.06%

0.86

A

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

کودی گاربرانت

12-4-0

usa

UFC269

 دسته فلای ویت

(flyweight)

کای کارا-فرانس

22-9-0

aus
A
173cm
 

57kg

65″

Orthodox

3.17

40.04%

1.05

32.00%

0.00

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

162cm
 

57kg

69″

Orthodox

5.02

43.29%

0.53

23.08%

0.00

A

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

شان اومالی

14-1-0

ami

UFC269

 دسته بنتام ویت

(bantamweight)

رائولین پایوا

21-3-0

bz-flag
A
180cm
 

61kg

72″

Switch

8.25

62.98%

0.63

50.00%

0.63

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

173cm
 

61kg

69″

Orthodox

4.24

46.51%

0.62

27.27%

0.21

A

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی