بررسی مسابقات بعدی یو اف سی

مبارزه بعدی :

بررسی رویداد UFC289
رویداد یو اف سی 289; برای مشاهده کلیک کنید»

مبارزاتی که برگزار شدند :

بررسی رویداد UFC288
رویداد یو اف سی 288 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC287
رویداد یو اف سی 287 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد ufc286
رویداد یو اف سی 286 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد ufc285
رویداد یو اف سی 285 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد ufc284
رویداد یو اف سی 284 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد یو اف سی280
رویداد یو اف سی 280 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد یو اف سی 269
رویداد یو اف سی 269 ; برای مشاهده کلیک کنید»
یو اف سی 268
رویداد یو اف سی 268 ; برای مشاهده کلیک کنید»
یو اف سی 266
رویداد یو اف سی 266 ; برای مشاهده کلیک کنید»
مقایسه کلوین گاستلوم و جارد کانونیر
رویداد یو اف سی فایت نایت ; برای مشاهده کلیک کنید»
نتایج یو اف سی 263 - نتیجه مبارزات یو اف سی 263
رویداد یو اف سی 263 ; برای مشاهده کلیک کنید»

مقایسه فایتر های مسابقات بعدی یو اف سی و نمایش میانگین مهارتهایشان که در مبارزات گذشته به نمایش گذاشته اند

بله- رسانه فوروارییرز همیشه بروزترین اطلاعات را بصورت حرفه ای در اختیار کاربران قرار میدهد.

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی