بررسی مسابقات بعدی یو اف سی

مبارزه بعدی :

ufc304
رویداد UFC 304 بتاریخ 7 مرداد ماه برگزار خواهد شد...
jake-vs-parry
مبارزه جیک پاول و مایک پری بتاریخ 31 تیرماه ،حوالی ساعت 7:30 صبح برگزار خواهد شد.

مبارزاتی که برگزار شدند :

UFC299
رویداد یو اف سی 299 ; برای مشاهده کلیک کنید»
ufc298
رویداد یو اف سی 298 ; برای مشاهده کلیک کنید»
UFC297
رویداد یو اف سی 297; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC296
رویداد یو اف سی 296 ;برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC ON ESPN 52
رویدادufc on espn52; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC295
رویداد یو اف سی 295; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی و مقایسه مبارزین رویداد UFC 294
رویداد یو اف سی 294; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC293
رویداد یو اف سی 293 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC292
رویداد یو اف سی 292 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC291
رویداد یو اف سی 291 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC290
رویداد یو اف سی 290 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC289
رویداد یو اف سی 289 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC288
رویداد یو اف سی 288 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد UFC287
رویداد یو اف سی 287 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد ufc286
رویداد یو اف سی 286 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد ufc285
رویداد یو اف سی 285 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد ufc284
رویداد یو اف سی 284 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد یو اف سی280
رویداد یو اف سی 280 ; برای مشاهده کلیک کنید»
بررسی رویداد یو اف سی 269
رویداد یو اف سی 269 ; برای مشاهده کلیک کنید»
یو اف سی 268
رویداد یو اف سی 268 ; برای مشاهده کلیک کنید»
یو اف سی 266
رویداد یو اف سی 266 ; برای مشاهده کلیک کنید»
مقایسه کلوین گاستلوم و جارد کانونیر
رویداد یو اف سی فایت نایت ; برای مشاهده کلیک کنید»
نتایج یو اف سی 263 - نتیجه مبارزات یو اف سی 263
رویداد یو اف سی 263 ; برای مشاهده کلیک کنید»

مقایسه فایتر های مسابقات بعدی یو اف سی و نمایش میانگین مهارتهایشان که در مبارزات گذشته به نمایش گذاشته اند

بله- رسانه فوروارییرز همیشه بروزترین اطلاعات را بصورت حرفه ای در اختیار کاربران قرار میدهد.

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی