نتایج ufc fight night: holloway vs allen

نتایج یو اف سی فایت نایت | ufc fight night: holloway vs allen در تاریخ یک شنبه 27 فروردین ماه 1402-ساعت 4:00 به وقت ایران و به میزبانی T-Mobile Arena واقع در شهر نوادا، ایالات متحده امریکا برگزار شد -مبارزات کارت اصلی یو اف سی فایت نایت

مبارزه مکس هالووی و آلن; نتایج و امتیازات رویداد ufc fight night

آرنولد آلن

19-2-0

Logos/Icons/UI/MMA Belt Black CopyCreated with Sketch.
en
a

مبارزه اصلی

(main event)

رای داوران/Dec

R5,5:00

Logos/Icons/UI/MMA Belt Black CopyCreated with Sketch.
us
a

مکس هالووی

24-7-0

main event-مبارزه اصلی, فوق سبک وزن (featherweight) ،مکس هالووی پس از پنج راند مجموعاً 25 دقیقه مبارزه با آرنولد آلن ،موفق شد بر اساس رای متحد داوران و با احتساب امتیازات این حریف انگلیسی اش را شکست دهد.

آرنولد آلن

46

46

47

80/229

76/255

48/173

18/36

10/16

0:42

0/0

0

0

امتیازات

داور اول

داور دوم

داور سوم

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

ضربه به سر

ضربه به بدن

ضربه به پا

کنترل حریف

خاک کردن

سابمیشن

ناک دان

مکس هالووی

49

49

48

149/264

147/262

77/180

42/48

28/34

0:03

0/0

0

0

بیلی کوارانتیلو

17-5-0

Logos/Icons/UI/MMA Belt Black CopyCreated with Sketch.
us
a

قبل از مبارزه اصلی

(Co main event)

ناک اوت/TKO

R1,2:37

Logos/Icons/UI/MMA Belt Black CopyCreated with Sketch.
br
A

ادسون باربوزا

23-11-0

Co main event-قبل از مبارزه اصلی,دسته فوق سبک وزن (featherweight)، ادسون باربوزا در دقیقه 2:37 راند اول بیلی کوارانتیلو را با ضربه زانو ناک اوت کرد.

بیلی کوارانتیلو

20/43

19/42

16/38

1/2

2/2

0:39

0/2

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

ضربه به سر

ضربه به بدن

ضربه به پا

کنترل حریف

خاک کردن

سابمیشن

ناک دان

ادسون باربوزا

21/33

21/33

13/25

5/5

3/3

0:02

0/0

0

1

داستین جاکوبی

18-7-1

us
a

نیمه سنگین وزن

(light heavyweight)

رای داوران/Dec

R3,5:00

rus-f
a

عظمت مورزاکانوف

13-0-0

نتایج یو اف سی فایت نایت – دسته نیمه سنگین وزن (light heavyweight) ، عظمت مورزاکانوف روس پس از سه راند مجموعاً 15 دقیقه با داستین جاکوبی بر اساس رای متحد داوران و با احتساب امتیازات موفق شد حریفش را مغلوب سازد

داستین جاکوبی

28

28

28

96/167

64/131

36/95

8/12

20/21

3:06

1/6

0

0

امتیازات

داور اول

داور دوم

داور سوم

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

ضربه به سر

ضربه به بدن

ضربه به پا

کنترل حریف

خاک کردن

سابمیشن

ناک دان

عظمت مورزاکانوف

29

29

29

70/130

67/127

51/110

12/13

4/4

0:16

1/5

0

1

تانر بوزر

20-10-1

ca-flag
a

نیمه سنگین وزن

(light heavyweight)

ناک اوت/ Tko

R1,2:05

md-flag
a

ایون کوتالابا

17-9-1

نتایج یو اف سی فایت نایت – دسته نیمه سنگین وزن (light heavyweight)، ایوان کوتالابا در دقیقه 2:05 راند اول با ضربه مشت (punches) تانر بوزر کانادایی را ناک اوت کرد.

تانر بوزر

5/16

5/16

5/15

0/1

0/0

0:00

0/0

0

0

امتیازات

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

ضربه به سر

ضربه به بدن

ضربه به پا

کنترل حریف

خاک کردن

سابمیشن

ناک دان

ایوان کوتالابا

30/40

30/40

27/36

2/3

1/1

0:17

1/1

0

1

کریس گوتیرز

19-4-2

us
a

دسته بنتام ویت

(bantamweight)

رای داوران/ Dec

R3,5:00

br
a

پدرو منهوز

20-7-0

نتایج یو اف سی فایت نایت – دسته بنتام ویت (bantamweight)،پدرو منهوز پس از سه راند مجموعاً 15 دقیقه مبارزه با کریس گوتیرز توانست بر اساس رای داوران و بر اساس امتیازات حریفش را مغلوب کند

کریس گوتیرز

27

27

27

79/135

77/133

30/69

8/11

39/53

0:06

0/0

0

0

امتیازات

داور اول

داور دوم

داور سوم

مجموع ضربات

ضربات قابل توجه

ضربه به سر

ضربه به بدن

ضربه به پا

کنترل حریف

خاک کردن

سابمیشن

ناک دان

پدرو منهوز

30

30

30

74/188

60/174

20/104

6/19

34/51

2:54

0/1

0

1

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی