بررسی مبارزه یو اف سی فایت نایت

مبارزه بعدی یو اف سی: UFC Fight Night- Cannonier vs. Gastelum

بررسی رویداد یو اف سی فایت نایت, مقایسه فایتر های 4مبارزه اصلی , مبارزات اصلی رویداد یو اف سی فایت نایت در یک نگاه-زمان برگزاری یو اف سی فایت نایت: 31 مرداد ماه 1400-ساعت 6:30 به وقت ایران

مقایسه کلوین گاستلوم و جارد کانونیر

کلوین گاستلوم

17-7-0

usa

main event

مبارزه اصلی

 دسته میان وزن

(Middleweight)

جارد کانونیر

13-5-0

usa
A
af
175cm
 

84kg

71″

Southpaw

3.52

47.41%

1.16

37.25%

0.12

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

180cm
 

84kg

77.5″

Switch

3.70

56.75%

0.16

33.33%

0.00

af

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

آستین هابارد

13-5-0

usa

 co main event

قبل مبارزه اصلی

 دسته سبک وزن

(Lightweight)

وینک پیچل

13-2-0

usa
A
| نوشته
177cm
 

77kg

71″

Orthodox

3.66

57.36%

0.81

66.67%

0.00

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

177cm
 

77kg

72″

Orthodox

3.20

57.16%

3.83

60.53%

0.33

a f

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

لیانا جوجوآ

8-4-0

ru-flag

ufcfightnight

 دسته فلای ویت

(W. Flyweight)

کورتنی کیسی

9-9-0

usa
a
162cm
 

57.15kg

62″

Orthodox

2.53

48.45%

1.49

66.67%

2.23

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

170cm
 

57.15kg

67″

Orthodox

4.33

48.67%

0.28

27.27%

0.56

| نوشته

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

براندون رویوال

12-5-0

usa

ufcfightnight

 دسته فلای ویت

(Flyweight)

الکساندر پانتوجا

23-5-0

b-f
af
175cm
 

56.6kg

68″

Southpaw

3.77

51.60%

0.79

100%

2.36

قد

وزن

طول دست

سبک مبارزه

SRT LMP

دقت ضربات

TD AVG

دقت زیرگیری

SUB AVG

165cm
 

56.6kg

67.5″

Orthodox

4.30

52.69%

0.94

35.00%

0.94

| نوشته

STR LMP=تعداد ضربات قابل توجه در هر دقیقه (بر اساس امتیاز) , TD AVG=میانگین زیرگیری در هر 15 دقیقه , SUB AVG= میانگین سابمیشن در هر 15 دقیقه

تغییر زبان فوروارییرز

دسته بندی کلی